Polityka prywatności

Serwis KidModels.pl którego wyłącznym właścicielem jest firma Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) zwana dalej Inbornmedia, przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Kidmodels.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym.
Inbornmedia jako administrator danych osobowych serwisu KidModels.pl, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są przez Inbornmedia zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem portalu społecznościowego. Inbornmedia zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych serwisu KidModels.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Kwestie techniczne
Korzystający z serwisu KidModels.pl pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis KidModels.pl mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Inbornmedia w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw Inbornmedia, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu. Serwis Kidmodels.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu KidModels.pl. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze stron i podserwisów KidModels.pl 

Marketing
Serwis KidModels.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska zwycięzców, ich loginy, imiona, wiek oraz/lub nazwy miejscowości mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów. Serwis KidModels.pl może dostarczać swoim użytkownikom informacje komercyjne firm trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania bazy adresów e-mail. Serwis KidModels.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu publikacji na witrynie oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usunięcie konta
Serwis KidModels.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę Inbornmedia. W tym celu należy po zalogowaniu w ustawieniach wybrać opcję „Usuń konto” i wykonać następujące po sobie wskazania w celu usunięcia konta (usunięcia profilu) Użytkownika. Po dopełnieniu formalności konto (a wraz z nim dane osobowe) zostanie nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

Kontakt z KidModels.pl
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu KidModels.pl, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres pomoc@kidmodels.pl
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności cookies.