Udostępnione dane osobowe są w pełni chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz 926 z późn. zm). Administratorem bazy danych osobowych jest Liberty Media s.c. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu internetowego KidModels.pl. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Liberty Media s.c. Udostępnienie danych jest dobrowolne.